FRANKRIJK + 33 (0)1 86 61 01 04

 

BELGIË +32 (0)475 98 21 15

 
 
 
 
 
 
 

GDPR FolderZakelijke diensten

Verzekering

De RGPD in de wereld van de zakelijke dienstverlening

De RGPD is van toepassing op alle beroepen die persoonsgegevens verzamelen of verwerken. Of u nu advocaat, accountant, auditor, consultant, expert bent... u verzamelt persoonsgegevens van uw klanten, prospecten en mensen die geïnteresseerd zijn in uw diensten.

Het feit dat je beroepsgeheim en beroepsethiek hebt, ontslaat je niet van de plicht om de RGPD na te leven. Daarom moet u niet alleen voldoen aan de RGPD, maar dit ook kunnen aantonen aan uw klanten en aan de mensen met wie u in contact komt.

Als u laat zien dat u de privacy respecteert, zullen uw gesprekspartners meer vertrouwen in u hebben, vooral omdat de gegevens die u in de loop van uw activiteiten verzamelt zeer gevoelige gegevens zijn voor uw klanten die u deze toevertrouwen.

In uw dagelijks werk prospecteert u, helpt u uw professionele klanten en bedrijven om hun bedrijf te ontwikkelen door hun risico's te beheersen. Het is belangrijk te onthouden dat het feit dat uw activiteit uitsluitend gericht is op professionele cliënten u niet uitsluit van het toepassingsgebied van de RGPD. Gegevens zijn persoonlijk wanneer ze het mogelijk maken een persoon te identificeren, ook in een professionele context.

In het kader van uw activiteiten verzamelt en verwerkt u potentieel gevoelige gegevens die persoonsgegevens kunnen betreffen. Dit kan zijn bij uw werk voor bedrijfsontwikkeling of bij de uitvoering van contracten en diensten. U kunt beschermd worden door het beroepsgeheim, maar dit sluit u niet uit van de werkingssfeer van de GDPR. U moet dus nalevingswerkzaamheden verrichten om de verwerkingen te identificeren, hun doel te bepalen en de rechtsgrondslagen waarop zij zijn gebaseerd. Zo kunt u overwegen of het al dan niet noodzakelijk is dergelijke gegevens te verzamelen en hoe lang ze moeten worden bewaard, beschermd en verwijderd.

GDPR Folder kan u begeleiden bij dit proces, dat belangrijk is om intern te beheersen, omdat het de kern van uw bedrijf is. Naast het compliance-aspect is dit een gelegenheid om de juiste vragen te stellen over persoonsgegevens in uw organisatie en hoe u die beter kunt beveiligen om de risico's van lekken en cyberaanvallen die uw reputatie kunnen schaden, te beperken.

Uitvoering & referencing Simplébo

Aansluiting